Faltensäcke aus Papier weiß

F1611 Faltensäcke  weiß  unbedruckt 1/2kg
 • 120 + 50 x 220mm, 1 VE = 1000 Stück

F1613 Faltensäcke weiß unbedruckt 1kg
 • 120 + 50 x 290mm, 1 VE = 1000 Stück

F1614 Faltensäcke weiß unbedruckt 1 1/2kg
 • 150 + 50 x 280mm, 1 VE = 1000 Stück

F1615 Faltensäcke  weiß  unbedruckt 2kg
 • 170 + 60 x 350mm, 1 VE = 1000 Stück

F1616 Faltensäcke weiß unbedruckt 3kg
 • 170 + 60 x 410mm, 1 VE = 1000 Stück

F1617 Faltensäcke weiß unbedruckt 3kg breit
 • 200 + 90 x 305mm, 1 VE = 1000 Stück

F16172 Faltensäcke  weiß unbedruckt 3kg B42
 • 200 + 60 x 410mm, 1 VE = 1000 Stück

F16174 Faltensäcke  weiß unbedruckt gefähdelt
 • 200 + 90 x 530mm, 1 VE = 1000 Stück

F1618 Faltensäcke  weiß unbedruckt 4kg 50gr
 • 230 + 110 x 370mm, 1 VE = 500 Stück

F1619 Faltensäcke  weiß unbedruckt 5 kg 50gr
 • 230 + 110 x 460 mm, 1 VE = 500 Stück

Faltensäcke aus Papier braun

F1620 Faltensäcke  braun unbedruckt 1/2kg
 • 120 + 50 x 220mm, 1 VE = 1000 Stück

F1621 Faltensäcke  braun unbedruckt 1kg
 • 120 + 50 x 290mm, 1 VE = 1000 Stück

F1622 Faltensäcke  braun unbedruckt 1 1/2kg
 • 150 + 70 x 330mm, 1 VE = 1000 Stück

 F1623 Faltensäcke  braun unbedruckt 2kg
 • 170 + 60 x 350mm, 1 VE = 1000 Stück

 F1624 Faltensäcke  braun unbedruckt 3kg
 • 200 + 70 x 410mm, 1 VE = 1000 Stück

Flachsäcke weiß

F1802 Flachsäcke weiß 40gr  5dag
 • 90 x 120mm, 1 VE = 1000 Stück

F1806 Flachsäcke weiß 50gr  25dag
 • 130 x 200mm, 1 VE = 1000 Stück

F1810 Flachsäcke weiß 40gr  1/2kg
 • 150 x 240mm, 1 VE = 1000 Stück

F1811 Flachsäcke weiß 40gr  1kg
 • 200 x 280mm, 1 VE = 1000 Stück

F1812 Flachsäcke weiß 40gr  2kg
 • 250 x 350mm, 1 VE = 1000 Stück

F1814 Flachsäcke weiß 40gr
 • 310 x 410mm, 1 VE = 1000 Stück