Semmelsäcke unbedruckt weiß

S4160 Semmelsäcke 50g weiß 10 - 15
 • 230 + 110 x 400mm, Standardmotiv  1 VE = 500 Stück

S4161 Semmelsäcke 50g weiß 15 - 20
 • 230 + 110 x 480mm, Standardmotiv  1 VE = 500 Stück

S4162 Semmelsäcke 60g weiß  20 - 30
 • 315 + 80 x 520mm , Standardmotiv  1 VE = 250 Stück

S4163 Semmelsäcke 60g weiß 30 - 40
 • 315 + 80 x 580mm, Standardmotiv  1 VE = 250 Stück

S4164 Semmelsäcke 60g weiß 40 - 50
 • 360 + 90 x 580mm, Standardmotiv  1 VE = 250 Stück

Semmelsäck 1 - 3 färbig bedruckt

S4166 Semmelsäcke 50g weiß 10 - 15
 • 230 + 110 x 400mm 1-3 färbig bedruckt
 • 1 VE = 500 Stück

S4167 Semmelsäcke 50g weiß 15 - 20
 • 230 + 110 x 480mm 1-3 färbig bedruckt
 • 1 VE = 500 Stück

S4168  Semmelsäcke 60g weiß 20 - 30
 • 315 + 80 x 520mm 1-3 färbig bedruckt
 • 1 VE = 250 Stück

S4169 Semmelsäcke 60g weiß 30 - 40
 • 315 + 80 x 580mm 1-3 färbig bedruckt
 • 1 VE = 250 Stück

S4169A Semmelsäcke 60g weiß 40 - 50
 • 360 + 90 x 580mm 1-3 färbig bedruckt
 • 1 VE = 250 Stück


Mindestbestellmenge 10.000 Stück pro Format